Potet-bestilling

KVANN formidler miniknoller av historiske potetsorter i 2018

Bestillingsperioden er nå over for i år.

Potetprosjektet står dessverre i fare, da KVANNs søknad til potetprosjektet ikke ble innvilget. Dette beror på en missforståelse, men det er ikke igjen nok penger i potten til å dekke kostnadene med produksjon av miniknoller. Vi oppdaterer når vi vet mer. 

I samarbeid med Norsk genressurssenter organiserer KVANN igjen i år bestilling av historiske potetsorter til privat hobby-avl. KVANNs medlemmer fikk førpremiere på tilbudet gjennom årboken. Bestilling ble åpnet  for alle 3. mars. Bestillingsperioden er nå avsluttet. Knollene sendes ut fra Overhalla rett etter påske. 

Ikke spre potetsykdommer ved å gi bort settepoteter

Settepoteter kan lett spre alvorlige potetsykdommer. Det er derfor ikke lov til å gi potetknollene videre til andre. Det er imidlertid lov å beholde knoller til settepoteter til eget bruk.

Husk også at tilgang til formeringsmateriale av planter er lovregulert. Potetene som deles ut via Norsk genressurssenter og KVANN skal bare gå til private hobbybrukere. Hvis man skal bruke potetene profesjonelt i bedrifter, til salg eller til andre formål enn hobby, må særlige avtaler inngås. Ta i så fall kontakt med Norsk genressurssenter.

Stor interesse for historiske potetsorter

Norsk genressurssenter har i flere år formidlet potetknoller fra Overhalla klonavlssenter og er imponert over den store og fortsatt voksende interessen for potetmaterialet. For å kunne imøtekomme denne store interessen har Norsk genressurssenter innledet samarbeid med KVANN som skal, på bakgrunn av bestillingene, registrere hvilke potetsorter som er spesielt populære og hvilke nye sorter som etterspørres. Basert på disse innspillene vil Norsk genressurssenter og KVANN sammen ta stilling til hvilke sorter som skal inngå i potetgenbanken og etter hvert bli tilgjengelige gjennom denne ordningen med utsending av potetknoller fra Overhalla klonavlssenter.

Interessert i andre sorter også?

Enkelte har etterspurt flere historiske sorter enn de som er oppført på listen. Det er derfor mulig å skrive ønsket sortsnavn i en egen boks i bestillingsskjemaet, så vil Norsk genressurssenter, i samråd med KVANN, forsøke å etterkomme ønskene så godt som mulig for fremtidig produksjon av miniknoller. Men vær oppmerksom på at det tar to til tre år å avle opp materialet, så det kan ta litt tid før det blir mulig å bestille nye ønskede sorter.

Informasjon om potetknoller i 2018

Tilbud om miniknoller er allerede sendt ut til KVANNs medlemmer gjennom årboken. Vi vil etter planen legge ut bestillingsliste som er åpen for alle 3. april. Miniknoller vil kunne bestilles fra en, flere eller alle potetsortene som er tilgjengelige og dere får i utgangspunktet tre knoller fra hver av sortene dere har bestilt.

Potetene er gratis, men dere må betale frakt og ekspedisjonsgebyr. For betalende medlemmer i KVANN koster det 250 kr i
frakt og ekspedisjonsgebyr. For ikke-medlemmer vil det i tillegg påløpe et
fakturagebyr på 50 kr. Faktura sendes ut til din oppgitte epostadresse rundt 12. mars med betalingsfrist 25. mars. Knollene sendes etter planen fra
Overhalla ca. 4. april.

I 2018 var følgende knoller tilgjengelig:
Abundance 600 knoller
Buddhisten 430 knoller
Eggeplomme 300 knoller
Peik 300 knoller
Rød Gulløye 480 knoller
Sarpo Mira 480 knoller
Sverre 410 knoller
Troll 300 knoller
Blå Kongo 300 knoller
R.Islandkar 300 knoller

Om sortene, hentet fra genressurssenterets
(http://www.skogoglandskap.no/temaer/finn_potetsorter) beskrivelse:

Abundance
Abundance er en gammel engelsk sort som ble innført til Norge i 1895. Den
ble tatt inn i dyrkingsforsøk over hele landet og fikk snart ry som en av
de beste matpoteter. På forsøksgården Vågønes ved Bodø ble den dyrket fra
1921, og den ble etter hvert vanlig dyrket fra Nordland og nordover.
Etter lang tid med muntlige overleveringer fikk den etter hvert sortsnavnet
‘Ebbedens’ eller ‘Ebbedense’, som den nå heter mange steder. Til genbanken
er sorten kommet via en potetdyrker i Harstad. Hun hadde fått tak i de
siste restene av sorten etter mangeårig dyrking på øya Lemmingsvær ved
Senja. Til denne øya skal sorten ha kommet ca. 1920 fra en fisker på
Helgeland.

Buddhisten fra Snåsa
Dette er en relativt ny sort som tas vare på i potetgenbanken fordi den har
spesiell farge og spesielt utseende.
Sorten har en nokså ordinær rundaktig fasong og med nokså djupe grohull.
Det som gjør sorten spesiell er fargen. Vi har mange sorter med kvit
grunnfarge og med røde flekker av forskjellig størrelse. Snåsa-poteten har
samme oppbyggingen, men det kvite er erstattet med en skittengul farge og
flekkene er nærmest brune. Ingen kjente sorter i Norge har slik
fargekombinasjon, og det er denne som gjør sorten både spesiell og
interessant.
Årsaken til at sorten også har et spesielt navn er uklart. Erling Olsen
forteller at han fikk sorten fra Botanisk hage i Bergen og forhistorien er
at en mann fra Snåsa tok med seg sorten fra ei chilensk øy ute i
Stillehavet på ei feriereise i 2004 eller 2005. Da han kom heim overlot han
noen knoller til andre og disse har igjen spredt sorten videre. Importøren
sjøl har ingen forklaring på det spesielle navnet sorten har fått i Norge.
Han har i hvert fall ikke gitt den navnet, og han har den heller ikke til
dyrking lenger.
Dette er et eksempel på at en potetsort har kommet il Norge på høyst
ureglementert vis. Spesielle egenskaper og interesse for å dyrke sorten er
årsaken til at den er tatt inn i genbanken, der den altså tas vare på som
friskt og kontrollert materiale.
(Fra medlem Eilsabeth Qviller: «Buddhisten ble tatt med til Norge av
Sigmund Kvaløy Setreng. Han hentet den på øya Chilo utenfor sydspissen av
Chile. Jeg tror opphavet til det norske navnet Buddhisten kommer av at
Sigmund Kvaløy Setreng ble Buddhist etter hvert. Han var en kjent filosof
og miljøforkjemper. Han fortalte at han hadde med seg enda en potetsort
hjem. Denne hadde imidlertid en eller annen sykdom, så han brente alle
knollene. Derfor er det hyggelig at Buddhisten fortsatt kan dyrkes.»)

Eggeplomme – NB! Nesten tomt
Eggeplomme er en gammel dansk sort med små, runde og gulfargede knoller,
både på skall og spesielt i fruktkjøttet. Sorten er meget smakfull, mild og
søtlig på smak. Knollene har en fast konsistens, også etter koking.
Navnet har den fått på grunn at et spesielt mørkt gult fruktkjøtt. Den
anbefales også som salatpotet.

Gullauge, Rød
Sorten Rød gullauge er en rød mutant av vanlig Gul gullauge. Se denne for
flere opplysninger om sortens egenskaper.

Peik
Peik er en norsk sort, foredlet ved Institutt for plantekultur, NLH og
sendt ut i 1984. Sortens opphav er en krysning mellom Sarturna og en
nummersort.
Knollene er ovale og meget pene på form. Skinnfargen er lys rød, mens
kjøttfargen er svakt gul. Grohullene er grunne. Knollene er store, ofte for
store som matpotet selv om matkvaliteten er god. Peik er halvsein, gir stor
avling og er ganske lagringsterk. Potetene kan også brukes til pommes
frites. Middels tørrstoffinnhold.
Planten har opprett vekst, med høyt og kraftig ris, med relativt få
kraftige stengler. Planten har middels stor blomsterstand med svakt
rødfiolette blomster med hvite spisser.
Peik er resistent mot potetkreft. Noe resistens mot tørråte på riset, sterk
motstand på knollene.

Sarpo mira
‘Sarpo mira’ er en ungarsk sort fra 2002. Foredler er Sarpo KFT, Zirc
i Ungarn. Nasjonal sortsliste i 2002. Sorten tas med i vårt norske
genbanksortiment fordi den er en tørråteresistent sort som er etterspurt av
det økologiske landbruket, og ikke fordi det er en sort som tilhører den
norske plantearven.
Sorten er svært sein under norske forhold. Knollene er lange til ovale,
skallet er slett og rødt med grunne og gule grohull. Kjøttfargen er hvit.
Sorten har middels matkvalitet.
Planten har opprett vekst. Den blomstrer sparsomt og får sjelden toppepler.
Blomsterfargen er rødfiolett.

Troll
Sorten ‘Troll’ er den av våre norske sorter som blir mest brukt til
økologisk dyrking, og årsaken til det er at den er ganske sterk mot
tørråte. Den er middels resistent på riset og har sterk resistens på
knollene. ‘Troll’ er også resistent mot potetkreft.
’Troll’ er en norsk sort fra 1981 da den ble sendt ut fra Norges
landbrukshøgskole på Ås. Sorten er en krysning fra krysninger mellom
henholdsvis Dorè x Pimpernell og Falke x Aquila. Foredler var Lars Roer ved
Institutt for plantekultur
Potetene er rundovale med sterkt gult kjøtt og dyprødt skall. Potetene har
grunne grohull og meget pen form. Den har god smak og en melen konsistens.
Den gir stor avling med jevnstore knoller og lite småpoteter. ‘Troll’ blir
regnet for å være en god matpotet, og den har middels høyt
tørrstoffinnhold.
Planten er knapt middels høy og riset dekker bra. Kraftige stengler med
tydelig antocyanfarge, særlig nederst. Blomstene er rødfiolette med hvite
spisser. Svak til middels sterk blomstring med små
blomsterstander. Griffelen stikker ofte ut før knoppene åpner seg.
Toppepler ganske vanlig.

Sverre
Landsorten som har fått navnet ‘Sverre’ stammer fra Erfjord, men ellers er
sortens opprinnelse ukjent. Sorten har god matkvalitet, er middels tidlig
og har hvite blomster. Fasongen er avlang og overflaten på knollene er
glatt.
Personen som har overlevert sorten fra Erfjord oppgir at sorten opprinnelig
var svært utsatt for tørråte, men at han et år fant et potetris i åkeren
som var helt friskt, mens alle de øvrige plantene var syke og sterkt
angrepet. Han tok vare på settepotet fra denne ene planten og senere har
problemene med tørråte vært mindre.
Kanskje har denne sorten en viss resistens mot tørråte, men dette er ikke
undersøkt nærmere.

 

Bekreftende faktura sendes ut innen 19. mars med betalingsfrist 25. mars.

Framstilling av miniknollene skjer i samarbeid mellom Norsk genressurssenter, NIBIO Plantehelse, Overhalla klonavlssenter og KVANN / Norwegian Seed Savers. Arbeidet er delvis prosjektfinansiert av Tilskudd til genressurstiltak som forvaltes av Landbruksdirektoratet.

Fra 2018 skal KVANN overta ansvaret som prosjektleder.