Potet-bestilling

KVANN formidler miniknoller av historiske potetsorter

I samarbeid med Norsk genressurssenter har KVANN i år organisert bestilling av historiske potetsorter til privat hobby-avl. Potetene blir sendt ut fra Overhalla 19. april.

– Oppdatering om antall knoller:

Da det ikke ble eksakt antall knoller av hver sort kommer det her en liste over korrigeringer av antall knoller per sort:
Jøssing: Litt færre knoller enn oppsatt – 6 stk får ikke. De får Blå Onsøy i stedet.
Early Puritan: Her var det også mindre knoller enn oppgitt. De som har bestilt bare E.Puritan får 3, de som har bestilt av  mange andre sorter får 1 og de mellom får 2.

For de som var raske på labben, var det i år mulig å få tak i miniknoller av sortene Early Rose (sannsynligvis samme som potet fra Fljota og Rosen) Sharpes express (også kalt Bananpotet), Eigenheimer (samme som Sagerud), Jøssing, Åspotet, Early Puritan, Marius II, Jonsok, Hjellvikspotet (samme som Tysk Kvite) og Blå Onsøy.

– Som det fremgår har kjært barn mange navn og gamle potetsorter har ofte mange forskjellige navn, selv om de genetisk sett er identiske over region- og landegrenser. Lokale navn har også kommet til etterhvert som potetene har fått en lokal dyrkningshistorie.

Ikke spre potetsykdommer ved å gi bort settepoteter

Settepoteter kan lett spre alvorlige potetsykdommer. Det er derfor ikke lov til å gi potetknollene videre til andre. Det er imidlertid lov å beholde knoller til settepoteter til eget bruk.

Husk også at tilgang til formeringsmateriale av planter er lovregulert. Potetene som deles ut via Norsk genressurssenter og KVANN skal bare gå til private hobbybrukere. Hvis man skal bruke potetene profesjonelt i bedrifter, til salg eller til andre formål enn hobby, må særlige avtaler inngås. Ta i så fall kontakt med Norsk genressurssenter.

Stor interesse for historiske potetsorter

Norsk genressurssenter har i flere år formidlet potetknoller fra Overhalla klonavlssenter og er imponert over den store og fortsatt voksende interessen for potetmaterialet. For å kunne imøtekomme denne store interessen har Norsk genressurssenter innledet samarbeid med KVANN som skal, på bakgrunn av bestillingene, registrere hvilke potetsorter som er spesielt populære og hvilke nye sorter som etterspørres. Basert på disse innspillene vil Norsk genressurssenter og KVANN sammen ta stilling til hvilke sorter som skal inngå i potetgenbanken og etter hvert bli tilgjengelige gjennom denne ordningen med utsending av potetknoller fra Overhalla klonavlssenter.

Interessert i andre sorter også?

Enkelte har etterspurt flere historiske sorter enn de som er oppført på listen. Det er derfor mulig å skrive ønsket sortsnavn i en egen boks i bestillingsskjemaet, så vil Norsk genressurssenter, i samråd med KVANN, forsøke å etterkomme ønskene så godt som mulig for fremtidig produksjon av miniknoller. Men vær oppmerksom på at det tar to til tre år å avle opp materialet, så det kan ta litt tid før det blir mulig å bestille nye ønskede sorter.

Slik bestiller man (neste bestillingsmulighet blir i 2018)

Potetene kan, som i fjor, bare bestilles elektronisk og via denne lenken:

http://nibio.pameldingssystem.no/potetknoller-bestilling-2017?tab=home

Klikk på fanen der det står «Påmeldingsskjema» for å komme til bestillingssiden. Dere kan bestille miniknoller fra en, flere eller alle potetsortene som står der og dere får tre knoller fra hver av sortene dere har bestilt.

Potetene er gratis, men dere må betale kr 250,- i frakt og faktura på dette kommer sammen med potetene.

 

Framstilling av miniknollene skjer i samarbeid mellom Norsk genressurssenter, NIBIO Plantehelse, Overhalla klonavlssenter og Norwegian Seed Savers. Arbeidet er delvis prosjektfinansiert av Tilskudd til genressurstiltak som forvaltes av Landbruksdirektoratet.

WordPress nettside laget av Oransje webdesign