Author Archive | Norwegian Seed Savers

SEMINAR: Foredrag om frøhvelvet på Svalbard

Som jeg varslet tidligere har vi i KVANN gleder av å få besøk av selveste Åsmund Asdal når vi arrangerer et seminar på Kongsgården i Oslo 8. november kl 18-21. Asdal er tidligere ansvarlig for plantegenetiske ressurser i Genressurssenteret og er nå ansatt som ansvarlig for Svalbard Globale Frøhvelvet! Vi får også omvisning med litt historie om gartneriet på […]

Continue Reading

SAMLING: KVANN deltar på samling for nettverk for plantemangfold – Mandag 30. oktober

Vi i Nettverk for Plantemangfold inviterer til heldagsseminar om gårdsbasert frødyrking og sortsutvikling av grønnsaker, mandag 30. oktober på seminarrommet Kjelleren på Litteraturhuset i Oslo. Vi må bruke og videreutvikle våre grønnsakssorter for å være rustet til framtidens klima. Men hvor står arbeidet med sortsutvikling i Norge i dag? Hva kan vi lære av arbeidet […]

Continue Reading

KURS: Nybegynnerkurs i frøsamling – Søndag 29. oktober. LEDIGE PLASSER!

KVANN inviterer til nybegynnerkurs i frøsamling på Litteraturhuset i Oslo. På grunn av stor interesse og lang venteliste til KVANNs frødyrkingsseminar, har vi bestemt oss for å leie en større sal som rommer opp til 90 personer! I samarbeid med vårt søsterorganisasjon Sesam i Sverige inviterer KVANN til kurs i frødyrking. Har du dyrket grønnsaker og vil […]

Continue Reading

Aktiviteter fremover

Det blir flere anledninger til å treffe på KVANN fremover. SEMINAR: Foredrag om frøhvelvet på Svalbard. Som jeg varslet tidligere har vi i KVANN gleder av å få besøk av selveste Åsmund Asdal når vi arrangerer et seminar på Kongsgården i Oslo 8. november klokken 18.00 til klokken 21.00. Les mer her! SAMLING: KVANN deltar på samling for […]

Continue Reading
WordPress nettside laget av Oransje webdesign