KVANN – Kunnskap og Vern av Nytteplanter i Norge

Det første årsmøtet ble avholdt på Ås lørdag 22. april 2017 fra 10-17. Les mer om plantehelseseminar og årsmøtet her. På årsmøtet ble det blant annet valgt styre og norsk navn på foreningen: KVANN (Kunnskap og Vern av Nytteplanter i Norge). Lenke til signert protokoll og nye vedtekter finnes også her.


 

 

Les mer om våre aktiviteter fremover her!

 

 

Oppstart av en ny frøsamlerforening!

Den 1. oktober hadde vi et stiftelsesmøte på Gamle Hvam landbruksmuseum i Nes i Akershus. Der ble foreningen ”Norwegian Seed Savers” formelt stiftet. Formålet er å få en selvstendig demokratisk forening som kan ivareta arbeidet som de ulike planteklubbene har drevet med fram til nå. Samarbeid med Genressurssenteret blir fortsatt viktig.

Det møtte opp engasjerte mennesker på stiftelsesmøtet, og vi fikk det formelle på plass. Interimstyret har inntill 22. april 2017 bestått av Stephen Barstow, Gunn Apeland og Lone Dybdal. Vara var Kirsty McKinnon og Jasper Kroon. Interimstyret har jobbet med å få på plass det nødvendige rammeverket for foreningen og et norsk navn! Siden vi bygger en ny forening fra bunnen vil de eksisterende planteklubbene jobbe parallelt med plantearbeidet fram til ting fungerer i ny organisasjon. Det er mye vi ønsker å få til, men tid og ressurser er begrenset og vi må derfor prioritere de viktigste tingene først. På sikt ønsker vi å være en blomstrende organisasjon med kurs og ulike tilbud, et sted det er hyggelig å være med.

 

WordPress nettside laget av Oransje webdesign